👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت درخت ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

درخت ها

تعریف

یک درخت مجموعه ای متناهی ازیک یا بیشترگره می باشد، به طوریکه :

1- یک گره خاص به عنوان ریشه در نظر گرفته می شود.

2- بقیه ی گره ها به n ≥ 0 مجموعه ی جدا ازهم T1 T2 … Tn افراز می شوند که هرکدام یک درخت هستند.

هرکدام ازمجموعه ها یک زیردرخت نامیده می شوند.(تعریف بازگشتی)

شرط جدا بودن مجموعه ها مانع از اتصال زیر درخت ها می شود.

اصطلاحات اساسی درختها

-درجه یک گره: تعداد زیردرختهای یک گره درجه آن گره خوانده می شود.

deg(A)=2 deg(C)=3

برگ : گره با درجه ی صفر برگ یا گره پایانی نامیده می شود.(D E F G H)

فرزندان یک گره : ریشه های زیر درخت های آن گره می باشند.( H فرزند C می باشد.)

اصطلاحات اساسی درختها-ادامهنمایش درخت ها

برای تبدیل یک درخت به این نمایش:

درخت های دودویی

خواص درخت دودویی

نمایش آرایه ای:

پیمایش میانوندی(inorder)

صف اولویت

l ADT هرم ماكزیموم

👇محصولات تصادفی👇

بررسی جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران دانلود پاورپوینت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی کوثر در سال 86 پایان نامه بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها تمام راههای راجع به شناخت ودرمان اختلالات اضطرابی و روانی