👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی

ارتباط با ما

... دانلود ...

هدف كلی :

آشنایی دانشجویان ولو به اختصار نسبت به مفاهیم مختلفی كه در فهم و تفسیر قرآن مجید به عنوان كتاب دینی مسلمانان لازم است و همچنین علومی كه می توان به كمك آن به فهم بیشتر قرآن مجید پرداخت .

فصل اول :

تفسیر ، تأویل و تنزیل

هدفهای رفتاری :

آشنایی دانشجو با :

تعاریف مختلف در باب تأویل و تنزیل

فرق انزال و تنزیل

علت تدریجی بودن نزول قرآن كریم

فرق انزال و تنزیل :

فصل دوم :

مصادر تفسیر

هدفهای رفتاری :

مهمترین دلیل ورود وضع در تفسیر به نقل :

فصل سوم

مفسران بزرگ

هدفهای رفتاری

مفسران بزرگ صحابی

مفسران

تابعی

سومین تفسیر

بزرگ

فصل چهارم :

تاریخ قرآن

هدفهای رفتاری :

توانایی دانشجو در بیان

نام های قرآن

قرآن

عقاید مختلف در بیان وجه تسمیه قرآن

چگونگی نزول قرآن :

گردآوری

قرآن

نامگذاری سوره ها

اقوال مختلف در باره سوره های مكی و مدنی

روش بهتردر شناخت مكی ومدنی بودن قرآن :

قرآن :

قرائت های قرآن

ائمه دهگانه قرائت عبارتند از

فصل پنجم:

اقسام قرآن

هدفهای رفتاری

ناسخ و منسوخ

دخول نسخ در قرآن بر سه وجه است:

فصل ششم:

اعجاز قرآن

هدفهای رفتاری:

وجوه مختلف اعجاز قرآن عبارتند از :

دلیل عدم توانایی مردم در معارضه با قرآن:

فصل هفتم :

آفریده یا ناآفریده بودن قرآن

هدف های رفتاری:

دیدگاههای مختلف كلامی در خصوص كلام خدا :

دیدگاه معتزله

فصل هشتم :

علوم قرآنی

مذاهب مهم فقهی:

فصل نهم :

علم كلام

هدفهای رفتاری :

پایان

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقه هفتم آپارتمان مسکونی مدرن 16 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش پایان نامه کارشناسی مشاوره اضطراب امتحان یک پدیده جهانی است گزارش كارآموزی برق، مرکز مخابرات مهدیه گزارش کاراموزی در کارخانه تولید کنسرو ماهی مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی