👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق در مورد عید قربان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عید قربان

صدای پای عید می آید. عید قربان عید پاک ترین عیدها است عید سر سپردگی و بندگی است. عید بر آمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است.

صدای پای عید می آید. عید قربان عید پاک ترین عیدها است عید سر سپردگی و بندگی است. عید بر آمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است. عید قربان عید نزدیک شدن دلهایی است که به قرب الهی رسیده اند. عید قربان عید بر آمدن روزی نو و انسانی نو است. و اکنون در منایی، ابراهیمی، و اسماعیلت را به قربانگاه آورده ای اسماعیل تو کیست؟ چیست؟ مقامت؟ آبرویت؟ موقعیتت، شغلت؟ پولت؟ خانه ات؟ املاكت؟ ... ؟

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت معرفی و بررسی ذرت آز- الکترونیک صنعتی ( آزمایشات) مقاله 2014 تبدیل سه فاز به پنج فاز سوالات محاسبات عمران سال 87 (اسفند) همراه با پاسخنامه دانلود تحقیق در موردسرطان کولورکتال پولیپ