👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

این پرسشنامه دارای ۱۸ گویه می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

پایایی این پرسشنامه توسط (منبع داخل فایل) با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار بالای spss بدست آمده است

.

(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی و روایی: دارد (با منبع معتبر)

نوع فایل: ورد وقابل ویرایش

تعداد صفحات: 2

منبع: دارد

تفسیر و نمره گذاری: دارد -به صورت کامل ( امتیازی)شرح داده شده است،

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جاجرم اعدادبی5تا100 پایان نامه معرفی نرم افزار سیستم مدیریت محتوی یا (cms) دانلود مقاله و تحقیق بررسی تاثیر تاخیرهای پروازی به تفکیک علل بر رضایتمندی مسافرین شرکت های هوایی ادبیات و تاریخچه تحقیق فرهنگ سازمانی