👈 فروشگاه فایل 👉

سیستم نگهداری و تعمیرات (نت )

ارتباط با ما

... دانلود ...

چكیده

این مقاله به اهمیت سیستم تعمیر و نگهداری (نت) و معرفی و تحلیل برخی نرم افزارهای موجود می پردازد .

مقدمه

با رشد صنایع تعداد كارخانجات نیز افزایش یافته و فعالیتها ی در حال انجام آنها نیز پیچده تر می شوند در صد قابل ملاحظه ای از سرمایه اكثر موسسات صنعتی را مواد اولیه لوازم مصرفی قطعات یدكی كالاهای ساخته و نیم ساخته و از این قبیل تشكیل میدهند كه قسمت عمده سرمایه در گردش این موسسات صرف تهیه اجناس و وسائل مذكور می گردد . لذا با توجه به این مطلب آشكار می گردد كه نگهداری و حفاظت بسیار دقیق از آنها و الزامًا برقراری یك سیستم صحیح سفارش و كنترل موجودی بسیار منطقی و اقتصادی است . اگر موجودی كالای یك مؤسسه صنعتی بیش از حد مورد لزوم باشد قسمتی از سرمایه آن مؤسسه به حال ركود در آمده و اگر كمتر از حد مورد لزوم باشد در برنامه های عملیاتی آن وقفه پیش می آید .

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد نما منزل مسکونی 3 طبقه کامل قابل ویرایش ارزیابی و مقایسه هتل های ایرانی و اروپایی و آمریکایی پایان نامه بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده دانلود تحقیق اندیشه اسلامی (جامع و کامل) زندگی نامه حضرت مهدی