👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پاورپوینت مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

در این فایل بصورت جامع به بررسی مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمانها پرداخته ایم. این فایل شامل بخشهای زیر است:

مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان

رابطه قدرت و سیاست

تعریف و حوزه رفتار سیاسی

واقعیت سیاست

عوامل موثر بر رفتار سیاسی

عوامل فردی

عوامل سازمانی

عدم اطمینان ورفتار سیاسی

شرایطی که زمینه بروز رفتار سیاسی را فراهم می کند

سطوح عمل سیاسی

ظرفیت سیاسی

انواع حسن استفاده / سواستفاده سیاسی

تاکتیک های سیاسی

ماهیت رفتار سیاسی

نگرش افراد نسبت به سیاست

شواهد پژوهشی سیاست در سازمان

تاکتیک های سیاسی دیگر

مدیریت رفتار سیاسی

توصیه های عملی

👇محصولات تصادفی👇

پروژه آبنما در طراحی پارك گزارش گیری انرژی زمین گرمایی(انرژی های نو) مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس و سن ( فصل دوم پایان نامه ) مبانی نظری وپیشینه تحقیق در موردصرع