دانلود جزوه زبان تخصصی هنر معماری | absentt | 18401

محقق گرامی سلام و عرض ادب. شما با جستجوی فایل جزوه زبان تخصصی هنر معماری وارد سایت همکاری در فروش برترین فایل شدید. حهت خرید این فایل ارزشمند که با تلاش زیاد آماده شده بر روی دکمه دانلود کلیک کنید و سپس اقدام به دانلود کنید. اگر بعد از پرداخت هزینه فایل جزوه زبان تخصصی هنر معماری اینترنتان قطع شد و یا به هرشکل لینک دانلود به شما نمایش داده نشد، جای نگرانی نیست به ما اطلاع دهید تا راهنمایی شوید.

وای خدای من ‪...‬هر چی بهش جزوه زبان تخصصی هنر معماری میگم اسم من غزاله مگه میفهمه؟‬ جزوه زبان تخصصی هنر معماری ‫چپ چپ نگاهش کردم و گفتم‪:‬باز جزوه زبان تخصصی هنر معماری که گفتی اهو‪!.‬‬ ‫ترانه با نیش جزوه زبان تخصصی هنر معماری باز گفت‪:‬خب چیکار کنم اولا ‪ جزوه زبان تخصصی هنر معماری ،‬به قول ارتام حیون حیوونه دوما‪،‬اهو جزوه زبان تخصصی هنر معماری از غزال بهتره من‬ ‫هم از

جزوه زبان تخصصی هنر معماری

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: جزوه زبان تخصصی هنر معماری

جزوه زبان تخصصی هنر معماری

Text 1:

One of the greatest mysteries of the world far which scientists have so far been unable to

find any satisfactory explanation is the Bermuda Triangle sometimes called "The

Graveyard of the Atlantic" This is an area of the Western Atlantic between Bermuda and

Florida roughly triangular in shape where since 1945 at least a hundred ships and planes

and over a thousand people have disappeared. No wreckage has found no bodies lifebelts

or any other evidence of disaster- It is as if these planes ships and people had never

existed in some cases a routine radio message has been received from aircraft reporting

everything in order a few minutes before all contact was lost in others a weak SO.S.

Message has been picked up and in perfect weather inexplicable references to fog and

toss of bearings. In the extraordinary case of five U.S.

متن 1

یکی از بزرگترین رازهای دنیا که دانشمندان مدتهاست هیچ توضیحی قانعکنندهای بـرای آن نیافتـهانـد، مثلـث برمـودا

است که گاهی گورستان اقیانوس اطلس نامیده میشود. این مثلث، منطقـهای در غـرب اقیـانوس اطلـس بـین برمـودا و

فلوریدا است، که از نظر شکل مثلثی است و از سال 1945 حداقل صد کشتی و هواپیما و بیش از هزار نفر در آنجا ناپدید

شدهاند هیچ لاشه، جسد، کمربند ایمنی یا هر شاهدی در حادثه به دسـت نیامـده اسـت. اگـر چنانچـه ایـن هواپیماهـا،

کشتیها و افراد در چنین حالتی قرار نداشتهاند، یک پیام عادی از هواپیما چند دقیقه قبل از اینکه همهی تماسها قطـع

شود مبنی بر اینکه همه چیز منظم است دریافت شده بود در بقیه این پیغام ضعیف S.O.S به دست آمده و در شـرایط

جوی خوب و منابع غیرواضحی از وجود مه و تلاطم در دست است مورد غیر عادی از ناپدیـد شـدن هواپیماهـای نیـروی

دریایی ایالات متحده در مأموریتهای عادی از فلوریدا، هواپیمای ارسال شده به محـل بـرای بازرسـی نیـز ناپدیـد شـد.

شواهدی از وجود نور سفید عجیب یا مد که ویژگی دریا در این بخش از منطقه اسـت بـه دسـت آمـده اسـت و لازم بـه

توضیح است که نه تنها این نور یا نواری از نور توسط فضانوردان در مسیرشان به فضا مشاهده شده بلکه کلمبـوس بیـان

داشته است که از قرن 5 پیش ارتباط این نور یا ناپدید شدنها نامشخص است. این یکی دیگر از رویـدادهایی اسـت کـه

هنوز مبهم باقی مانده است.

مجموعه تست زبان

Part A:

Directions: In questions 1-l0 each item consists of an incomplete sentence. Below the

one choices marked (1) (2) (3) and (4). You should find the one choices which best

completes the sentence. Mark your on the answer sheet.

1- The examination was so difficult that ……….…. .

1) few people failed 2) few people passed

3) only a few failed 4) little number of people passed

2- He was working in the office while I ………….... in the library.

1) was 2) am 3) had been 4) have been

3- staying in a hotel costs ……………. renting a room in a dormitory for a week.

1) twice more than 2) twice as much as

3) two times as much 4) two times more than

4. Some people are never content …………. what they have.

1) of 2) for 3) with 4) about

5- Smoking again? you told me you …………... smoking.

1) gave up 2) had on 3) gave back 4) have back

6. It was very ……..…. so I put on my sunglasses.

1) dark 2) late 3) early 4) bright

7- I'd like to ................ that book when you have read it.

1) lend 2) loan 3) hire 4) borrow

8- when I ….......... up the bill it came to more money than I had with me.

1) added 2) checked 3) counted 4) calculated

بخش A:

دستورالعمل: در سؤالات 1 تا 10 هر آیتم شامل جمله ناکامل است. در زیر هر جمله چهار انتخاب وجـود دارد.

(3) ،(2) ،(1) و (4) آورده شده است. باید یک گزینه را که بهترین کاملکننده جمله اسـت انتخـاب نماییـد و

جواب خود را در پاسخنامه علامتگزاری نمائید.

1. امتحان به قدری سخت بود که ................. .

1) تعداد کمی رد شدند. 2) تعداد کمی قبول شدند.

3) تنها تعداد کمی رد شدند. 4) تعداد کمی از افراد قبول شدند.

2. او در حال کار کردن در شرکت بود هنگامی که من در کتابخانه ............. .

1) بودم 2) هستم 3) بود 4) بودهام

3. هزینه اقامت در هتل .................. اجاره اتاقی در خوابگاه برای یک هفته میشود.

1) دو مرتبه بیشتر از 2) دو برابر 3) دوبار 4) دوبار بیشتر از

4. برخی مردم هیچگاه ................. چیزهایی که دارند راضی نیستند.

1) حرف اضافه 2 of) حرف اضافه for

3) حرف اضافه 4 with) حرف اضافه about

5. دوبار سیگار میکشی؟ به من گفته بودی که سیگار کشیدن را ............... .

1) ترك کرد 2) پوشید 3) پس داد 4) پشت کردن به

6. هوا بسیار ....................... بنابراین من عینک آفتابی زدم.

1) تیره، تاریک 2) دیر، دیروقت

3) به زودی، در ابتدا 4) تابناك، آفتابی روشن

7. من مایلم که آن کتاب ............... وقتی شما آن را خواندید.

1) قرض دادن 2) وام دادن

3) اجاره کردن 4) قرض کردن، قرض گرفتن

8. وقتی صورتحساب را ................. بیشتر از پولی بود که من همراه خود داشتم.

1) اضافه کردن 2) بررسی کردن 3) شمردن 4) حساب کردن

نوع فایل:Pdf

سایز: 3.04mb

تعداد صفحه:196

👇محصولات مشابه با جزوه زبان تخصصی هنر معماری👇

جزوه زبان تخصصی هنر رشته هنر جزوه زبان تخصصی رشته جغرافیا جزوه زبان تخصصی مهندسی عمران جزوه زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق) جزوه زبان تخصصی حسابداری(فیروز کردی) جزوه زبان تخصصی رشته زیست شناسی جزوه زبان تخصصی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی دانلود جزوه زبان تخصصی رشته ریاضی کاربردی. زبان تخصصی مکانیک( متون تخصصی مکانیک به زبان انگلیسی برای داوطلبان ارشد)

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آموزشی درس مهندسی نرم افزار 1 پروژه مالی سیستم نرم افزار حسابداری شركت قهوه مولتی کاهش خسارت خشکسالی در گندم دیم تحقیق تغذیه بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه دانلود پاورپوینت زمین و ساختمان دانلود شیپ فایل خطوط همبارش حوضه آبریز فلات مرکزی شیپ فایل بخشهای شهرستان لاهیجان پاورپوینت فرآیند تولید لواشک، تمر هندی و آلوچه فرآوری شده بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در بازار سرمایه ایران پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش وجكسون(MBI) گزارش کاراموزی كارخانه تجهیز نیروی زنگان رشته تغذیه جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم) دانلود فایل ورد Word بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات پاورپوینت آموزش درس دوّم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی مقاله در مورد DSL

👇کلمات کلیدی👇

دانلود جزوه زبان تخصصی هنر معماری;جزوه زبان تخصصی هنر معماری;دانلود زبان تخصصی هنر معماری;دانلود جزوه;فروشگاه اینترنتی; کسب درآمد اینترنتی ;همکاری در فروش فایل; سیستم فروشگاه دهی ; کارافرینی ;کسب و کار