دانلود بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور شیراز | absentt | 17302

محقق گرامی سلام و عرض ادب. شما با جستجوی فایل بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور شیراز وارد سایت همکاری در فروش برترین فایل شدید. حهت خرید این فایل ارزشمند که با تلاش زیاد آماده شده بر روی دکمه دانلود کلیک کنید و سپس اقدام به دانلود کنید. اگر بعد از پرداخت هزینه فایل بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور شیراز اینترنتان قطع شد و یا به هرشکل لینک دانلود به شما نمایش داده نشد، جای نگرانی نیست به ما اطلاع دهید تا راهنمایی شوید.

وای خدای من ‪...‬هر چی بهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور شیراز میگم اسم من غزاله مگه میفهمه؟‬ بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور شیراز ‫چپ چپ نگاهش کردم و گفتم‪:‬باز بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور شیراز که گفتی اهو‪!.‬‬ ‫ترانه با نیش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور شیراز باز گفت‪:‬خب چیکار کنم اولا ‪ بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور شیراز ،‬به قول ارتام حیون حیوونه دوما‪،‬اهو بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور شیراز از غزال بهتره من‬ ‫هم از

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور شیراز

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور شیراز

چکیده:

مقدمه:امروزه در بین متخصصان علوم رفتاری ما شاهد علاقه فزاینده ای نسبت به موضوعات معنوی و ارتباط آن با سایر مولفه های روان شناختی می باشیم. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان بوده است.

روش کار:جامعه آماری شامل 100 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز می باشد که به صورت خوشه ای تصادفی برگزیده شده اند و ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه پنج عاملی شخصیت، پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (EQ-i) بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 199 استفاده شد.

نتایج :نتایج حاصل نشان داد که میان مهارت های درون فردی (از متغیرهای هوش هیجانی) با برون گردی (از متغیرهای شخصیت)، خلق عمومی (از متغیرهای هوش هیجانی) با پایداری هیجانی (از متغیرهای شخصیت) در سطح P<0.055 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد همچنین بین تفکر انتقادی (از متغیرهای هوش معنوی) با برون گردی(از متغیرهای شخصیت) و آگاهی (از متغیرهای هوش معنوی) با گشودگی به تجربه (از متغیرهای شخصیت) در سطح P<0.05 رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

نتیجه گیری :میان برخی از مولفه های هوش هیجانی و هوش معنوی و برخی از ویژگی های شخصیت رابطه چندگانه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها :هوش هیجانی، هوش معنوی، شخصیت دانشجویان.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده ............................................................................................................................................................1

فصل اول: كلیات تحقیق ............................................................................................................................2

1-1 مقدمه : .................................................................................................................................................3

2-1 بیان مسئله : ........................................................................................................................................4

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق : ...............................................................................................................7

4- 1 اهداف تحقیق : .................................................................................................................................8

4-1-1 هدف کلی : ....................................................................................................................................8

4-2-1 اهداف فرعی : ...............................................................................................................................8

5-1 سؤالات تحقیق : ...............................................................................................................................8

6-1 فرضیه‌ها : ...........................................................................................................................................8

6-1-1 فرضیه اصلی : ...............................................................................................................................9

6-2-1 فرضیه فرعی : ...............................................................................................................................9

7-1 متغیرهای تحقیق : ...........................................................................................................................9

8-1 تعاریف نظری : ...................................................................................................................................9

9-1 تعاریف عملیاتی : ..............................................................................................................................10

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق .......................................................................................................11

1-2 تعریف هوش : ..................................................................................................................................12

2-2 مفهوم معنویت : ..............................................................................................................................13

1-2-2 هوش معنوی و مؤلفه های آن : .............................................................................................13

1-3-2 تاریخچة هوش هیجانی : .........................................................................................................15

2-3-2 تعریف و پیشینه هوش هیجانی : ..........................................................................................153-3-2 تعریف هوش و انواع آن از نظر گاردنر: .................................................................................174-3-2 هوش هیجان و مؤلفه های آن :..........................................................................................18

فصل سوم: روش تحقیق : ............................................................................................................24

1-3 روش تحقیق : .....................................................................................................................25

2-3 گردآوری اطلاعات : ...............................................................................................................25

1-2-3 پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i) : ........................................................................25

1-1-2-3 پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ : ...........................................................25

2-1-2-3 روایی : ..........................................................................................................25

3-1-2-3 روش اجراء نمره گذاری (EQ-i) : ...................................................................................26

2-2-3 پرسشنامه پنچ عاملی شخصی (BFI): ................................................................................30

3-2-3 ابزار دیگر پژوهش شامل پرسشنامه هوش معنوی است: ...............................................31

1-3-2-3 روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها : .........................................................................31

3-3 جامعه و نمونه آماری پژوهش : ..............................................................................................32

فصل چهارم: نتایج ...................................................................................................................33

1-4 نتایج تحقیق : ..................................................................................................................34

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری .................................................................................................44

1-5 بحث و نتیجه گیری : .........................................................................................................45

2-5 پیشنهادات : ...................................................................................................................49

منابع : ................................................................................................................................50

👇محصولات مشابه با بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور شیراز👇

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز بررسی رابطه بین اختلالات شخصیت با گرایش به اعتیاد دربین دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور .... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز اهواز بررسی رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد زنوز بررسی تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی خانواده و سازگاری اجتماعی دانشجویان پیام نور زنوز تحقیق رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا 120 ص پایان نامه بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور پارساباد قبل از امتحانات و در ایام امتحانات بررسی رابطه بین هوش معنوی با ارتباطات سازمانی در کارکنان بانک صادرات

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پایان نامه صفحه آرایی مالیات خودکار طراحی شده در سالیدورک آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت سینا دارو در سال 80 پایان نامه تصویر دیجیتال بخش پذیری گزارش دوره كارآموزی در رشته ارتباط تصویری ( گرافیك پایان نامه کارشناسی ارشد – عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء پرسشنامه تکانشوری بارات 1965 جزوه آموزشی نرم افزار تدارکات همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 مبانی نظری وپیشینه سبک های شناختی تحلیل خیابان طالقانی بجنورد پروپوزال و روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع Just In Time طرح توجیهی گاوداری تولیدی گزارش کاراموزی شركت پست جمهوری اسلامی ایران

👇کلمات کلیدی👇

هوش هیجانی;هوش معنوی;شخصیت دانشجویان;علوم تربیتی;پایان نامه