👈 فروشگاه فایل 👉

ارشد رشته جامعه شناسی سال 90-91 نوبت دوم

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارشد رشته جامعه شناسی سال 90-91 نوبت دوم

که شامل سئوالات موارد درسی زیر به صورت جداگانه و تفکیک شده می باشد

آشنایی با كامپیوتر و اینترنت

اصول و فلسفه آموزش و پرورش

آمار در علوم اجتماعی

روان شناسی اجتماعی

روش تحقیق

روش های تحلیل جمعیت

مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 2

مبانی مردم شناسی

👇محصولات تصادفی👇

اختلال یادگیری گزارش کارآموزی تاسیسات الکتریکی 2 پروژه ویلایی کامل تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی : بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه مقاله مدیریت با عنوان ماهیت و ارزش مدیریت استراتژیک